Hotline
444 1 284

Yapı Müteahhitlik Eğitimi

Ana Sayfa / Eğitimler / Eğitim Detay

Yapı Müteahhitlik Eğitimi

İnşaat sektöründe çeşitli yatırımlar yapanlar, müteahhitlik yapabilmektedir. Yapı Müteahhitlik mesleğinin yasal altyapısının oluşturulabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapı Müteahhitlik sertifika programı bu alanda hizmet üretmek isteyenlerin bilinçlendirilmesini hedefler.

Hemen Satın al

Yapı Müteahhitlik yapanlar yada yapmak isteyenler için mesleğinizi belgelendirecek eğitim programı

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

Çelik Yapı Teknik Ressamı; krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek, röleve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan bireydir.

Çelik Yapı Teknik Ressamı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: 

•    Çelik yapı proje tasarımları yapmak,
•    Çelik yapı imalatının, imalat planlamasında çalışmak,
•    El ve bilgisayarla röleve projesi çizimleri yapmak,
•    El ve bilgisayarla çelik yapının tüm görünüşlerini, detaylarını ve sistemlerini çizmek,
•    El ve bilgisayarla ölçü alıp kroki çizmek,
•    Çelik taşıyıcı eleman hesaplarını ve metrajları yapmak,
•    El ve bilgisayarla çelik yapı kolon, temel ve duvar konstrüksiyonu, döşeme ve kiriş ve merdiven konstrüksiyonu çizmek,
•    El ve bilgisayarla çelik yapı ön, arka ve yan görünüşlerini çizmek,
•    El ve bilgisayarla çelik uzay kafesleri sistemlerini, detaylarını ve çelik prefabrik yapı planlarını çizmek,
•    Çelik yapı imalatı, çelik giydirme cephe imalatı ve çelik yapı imalat kontrollerini yapmak,
•    Çelik yapı skeçlerini hazırlayıp, kesim, boyama, nakliye işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
•    Temel geometrik çizimleri, iz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
•    Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
•    Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı yapar, ahşap işler, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
•    Çelik proje tasarımı için veri toplama ve ön etüt yapar, proje tasarımı, çelik yapı tüm görünüşleri, detayları ve sistemlerini çizer.
•    Katman oluşturarak kapı ve pencere, merdiven, kat planı, çelik yapı konstrüksiyonlarını, kafes kirişli çatıları, çelik yapı kesitleri, çelik yapı görünüşleri, giydirme cepheleri ve uzay kafes sistemleri çizer, uzay kafes sitem detaylarını, üç boyutlu çizim ve modelleme yapar.
•    Çelik parça skeçlerini hazırlar ve bunların kesiminin yapılmasını sağlar, çelik parça boyar, çelik yapı imalatlarının yapılmasını sağlar, çelik giydirme cephe imalatı yapılmasını sağlar ve çelik yapı imalat kontrollerini yapar.
•    Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Ülkemizin deprem kuşağında olması, yapı sektöründe çelik yapı firmalarının her geçen gün artması ve çelik yapı kullanımının yaygınlaşmasıyla çelik yapı sektörü ülkemizde gelişmekte ve sektörde istihdam olanakları artmaktadır.

Ahşap yapı sistemleri

Ahşap; ağaçlardan elde edilen kendi rengi ve dokusu olan organik bir malzemedir. Çatı elemanları, doğrama ve kaplama malzemesi, kalıp ve iskelelerde taşıyıcı ve dekoratif malzeme olarak kullanılmaktadır. Yenilenebilen bir yapı malzemesi olması nedeniyle kullanıldığı yapılar zamanla eskise de yenilenebilmektedir.

Ahşap yapılar dayanıklıdır ve yapımları hızlıdır. Ahşap yapılar depreme ve farklı iklim koşullarına dayanabilir. İnşaat aşamasında insan ve malzeme kaynaklı hatalar minimum düzeyde tutulursa deprem riski çok düşüktür.

Ahşap yapı sistemleri; herhangi bir yapının bir kısmında ya da tamamında kullanılabilir. Ahşap kagir binaların yanı sıra, betonarme yapılarda da çatı gibi kısmi alanlarda da ahşap yapı sistemleri kullanılabilir.

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
•    Ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması yapar.
•    Basit plan krokisi çizer.
•    Temel PVC işlemlerini yapar.
•    Yüzeyi hazırlayarak boya yapar.
•    Basit yalıtım yapar.
•    Çelik yapı çizimleri yapar.
•    Temel mesleki çizimleri ve hesaplarını yapar.
•    Ahşap kapı pencere doğraması ve montajını yapar.
•    Ahşap merdiven bölme duvar, kepenk panjur sineklik separatör yapar.
•    Ahşap taban ve başlık kirişi, döşemeler, sütunlar ve sundurma çatı yapar.
•    Ahşap yapı kat planı, doğrama detayı, merdiven çizimi, doğrama ve kaplama çizimi yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

•    Marangozlar
•    Ahşap üretim firmaları
•    Mobilya atölyeleri vb.
•    Mobilya fabrikaları
•    Ahşap yat üretimi
•    Dekorasyon firmaları
•    Mimarlık ofisleri
•    İnşaat mühendislik ofisleri
•    Kendi işletmesini kurma
•    Ahşap parke, tavan lambri ve merdiven imalat sanayi
•    Ahşap ev sanayi: Ahşap ev inşa kuruluşları
•    Tarihi ve kültürel ahşap eserlerin üretim ve restorasyonu
•    İç tasarım şirketleri
•    Ahşap karavan imalatı
•    Ahşap yat ve gemi imalat sanayi
•    Ahşap ürünleri ile ilgili standardizasyon ve kalite kontrol işlemleri 
Vb alanlarda çalışma imkanı bulabilirsiniz.

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Eğitimi

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyenliği, inşaatların, imalat tekniğine uygun ve kaliteli olarak yapılabilmesi için, yapının inşası sürecinde çeşitli numuneler alarak agrega, çimento, taze beton, sertleşmiş beton, malzeme, zemin, hidrolik deneylerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan kişidir. 

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)   İş planı yapmak,
b)   Kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol etmek,
c)   Zeminin inşaatı taşımaya uygun olup olmadığını tespit etmek,
d)   Beton için uygun kum çakıl ve çimento hesaplarını yapmak,
e)   Örnek beton üretimini gerçekleştirmek,
f)    Üretilmiş betonların niteliğini test etmek,
g)   Test örnekleri almak, uygulamalar yapmak,
h)   Laboratuvarda kullandığı alet ve makinelerin temizliğini ve bakımını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
•    Ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
•    Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
•    Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
•    Şantiyede ve laboratuvarda agrega, özgül ağırlık, dane büyüklüğü ve asfalt deneyleri yapar.
•    Şantiye ve laboratuvarda beton deneyleri yapar.
•    Ön gerilmeli beton eleman üretimi, kontrolü ve naklini yapar.
•    Çimento numunesini alır, şantiyede ve laboratuvarda çimento deneylerini yapar.
•    Zemin deneyleri yapar.
•    Yapılarda depreme karşı önlem ve deprem izolatör sistemlerini yapar.
•    Yapı maliyet hesapları, kazı metraj, keşif, hak ediş ve kabullerini yapar.
•    Deprem önlemlerini alır.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Ülkemizde son dönemde meydana gelen doğal afetler büyük yıkım ve can kayıplarına neden olmuştur. Bu olaylar, mimarî yapı alanında eğitimli ve işini düzgün bir şekilde yapan meslek elemanlarına ihtiyacı bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnsan var oldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı var olacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir.

Söz konusu durum bu alanda çalışacak iş gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyenleri çoğunlukla yapı denetim ve test laboratuvarları, beton santralleri, inşaat mühendisliği ve mimarlık büroları gibi özel kuruluşlarda, Belediyelerin Fen İşleri Dairesi Başkanlıklarında, Karayolları, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında iş imkanı bulabilirler.

Çatı sistemleri eğitimi

Çatıyı oluşturan tüm malzeme ve oluşan katmanların tümüne çatı sistemi denmektedir. 

Bu malzeme ve katmanlara şu şekilde sıralanabilir; Taşıyıcı, Buhar Kesici, Isı yalıtım Katmanı, Su yalıtım Katmanı, Havalandırma Katmanı, Çatı Kaplama Malzemeleri.

Çatı Sistemleri Ustası: Eğimli veya düz çatılarda çatı sistemleri prensipleri ve detaylarına uygun olarak, projeyi okuyan, alt yapı hazırlıklarını yapan, genelde panel tipi, örtü tipi, kiremit tipi ve parçalı çatı kaplama işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
•    Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
•    Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
•    Beton ve kâgir yapı elemanları üretim hazırlığı yapar.
•    Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı yapar.
•    Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı detaylarını çizer.
•    Çatılarda yalıtım detaylarını çizer.
•    Beton çatı, beton çatı kalıbı, beton dökme yapar.
•    Çelik çatı perçin, bulon ve kaynak birleşimlerini yapar.
•    Çatılarda kaplama, ısı ve su yalıtımı yapar.
•    Çatı saçakları, kollektörler ve yağmur iniş borularının montajını yapar.
•    Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve ile bina yerleşimlerini çizer.
•    Yapı maliyet hesapları, kazı metraj, keşif, hak ediş ve kabullerini yapar.
•    Deprem uygulaması yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri geliştirilen bireyler; başta İnşaat sektörü olmak üzere birçok sanayi alanında çatı sistemleri işlerinde çalışabilirler.

Betonarme Kalıp ve Donatı Sistemleri Eğitimi

Betonarme Kalıp Sistemleri üretimi güncel tasarımlarla sağlanan ve günümüz inşaat sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan sistemlerdir. 

Kalıp Ustası: Beton dökmek ve betonu şekillendirmek için ahşap, metal ve metal olmayan (plastik vb.) malzemeler kullanarak kalıplar hazırlayan, bu kalıpları projeye uygun olarak inşaat alanında belirlenen yerlere yerleştirip kalıba döken kişidir.

Bu sertifikaya sahip kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
•    Ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması yapar.
•    Temel PVC işlemleri yapar.
•    Meslek hesaplarını yapar.
•    Teknik çizimleri yapar.
•    Betonarme hatıl, lento, temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kalıbı yapar.
•    Tünel kalıp montajı, yerleştirilmesi, sökülmesi ve bakımını yapar.
•    Kazı, drenaj, şev ve iksa, paplanj ve batar doları yapar.
•    Ön gerilmeli beton elemanı monja ve kontrolünü yapar.
•    Tuğla, briket, taş ve hazır bloklu duvarları yapar İstinat duvarı yapar.
•    Baca yapar Temel, kolon aplikasyon, döşeme, hatıl donatı planlarını çizer.
•    Duvar, baca ve kemerli duvar çizimlerini yapar.
•    Temel, kolon, döşeme, lento, hatıl, kiriş ve merdiven donatılarının çizimini yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Çoğunlukla sanayi, inşaat ve atölyelerde çalışır ve üretim esnasında etkin rol oynar. Kalıplanması gereken üretim malzemelerinin ölçülerini alır, ölçüye uygun kalıpları çıkarır ve kalıplanacak ürünleri, hazırlanan kalıplara yerleştirir.

Yapı Yüzey Kaplama Eğitimi

Yapı Yüzey Kaplama Eğitimi

 

Yapıda Sıva yapma, Seramik karo kaplama, parke taşı kaplama Yapay ve suni taş kaplama, mermer kaplama, denizlik-parapet-harpuşta-söve montajı konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

 

 

Bu sertifikaya sahip kişiler;

 • Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
 • Betonarme demiri donatıya hazırlar, temel PVC işlemleri yapar.
 • Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
 • Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
 • Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
 • Geometrik çizim, izdüşüm, düzlemlerin arakesiti ve doğru-düzlemin arakesit açılarının çizimini yapar.
 • Duvar ve zemin kaplamaları ve derz dolgu (fuga) yapar.
 • Duvara doğal ve yapay taş kaplar, mermer seçimi ve uygulaması yapar.
 • Duvar ve zemin kaplamaları meslek resimlerini çizer.
 • Sıvaya hazırlık yapar, kaba, ince ve hazır sıva yapar.
 • Mozaik, denizlik söve yapar.
 • Sıva meslek resimlerini çizer.
 • Parke taşı bordür kaplama çizimleri yapar.
 • Hava meydanları ve yollarda, kaldırım ve parklarda kaplama yapar.
 • Bilgisayarla iç mekân projeleri çizer.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Şantiyelerde, mermer atölyelerinde, beton santrallerinde, duvar ve zemin kaplama işlerinde, sıva yapım ve uygulama işlerind inşaat firmalarında görev alabilirsiniz.

Yapı Yüzey Kaplama Eğitimi

 

Yapıda Sıva yapma, Seramik karo kaplama, parke taşı kaplama Yapay ve suni taş kaplama, mermer kaplama, denizlik-parapet-harpuşta-söve montajı konusunda yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

 

 

Bu sertifikaya sahip kişiler;

 • Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
 • Betonarme demiri donatıya hazırlar, temel PVC işlemleri yapar.
 • Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
 • Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
 • Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
 • Geometrik çizim, izdüşüm, düzlemlerin arakesiti ve doğru-düzlemin arakesit açılarının çizimini yapar.
 • Duvar ve zemin kaplamaları ve derz dolgu (fuga) yapar.
 • Duvara doğal ve yapay taş kaplar, mermer seçimi ve uygulaması yapar.
 • Duvar ve zemin kaplamaları meslek resimlerini çizer.
 • Sıvaya hazırlık yapar, kaba, ince ve hazır sıva yapar.
 • Mozaik, denizlik söve yapar.
 • Sıva meslek resimlerini çizer.
 • Parke taşı bordür kaplama çizimleri yapar.
 • Hava meydanları ve yollarda, kaldırım ve parklarda kaplama yapar.
 • Bilgisayarla iç mekân projeleri çizer.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Şantiyelerde, mermer atölyelerinde, beton santrallerinde, duvar ve zemin kaplama işlerinde, sıva yapım ve uygulama işlerind inşaat firmalarında görev alabilirsiniz.

Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri Eğitimi

Yapı Duvar ve Sıva Sistemleri Eğitimi

 

Yapıda duvarcılık , duvar çizimleri ve sıva konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

 

Duvar ustası: İnşaat halindeki yapıların duvarlarını örer, bu işlem için kullanacağı malzemeleri belirler ve diğer işçilerin organize olarak çalışmasını sağlar.

 

Sıva Ustası: Duvara sıvayla serpme atar ve ano çeker. Mermer sıvası, ince sıva ve alçı sıva harcı hazırlama işlemlerini uygular. Yapıların yüzeylerine sıva yapar ve sıvayı perdahlar. Püskürtme ve hazır sıva işlemlerini uygular.

 

 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, iz düşüm çizimleri yapar, cismin temel görünüşlerini, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapma, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçme, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizme, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Düz duvar ve lento, hatıl ve kemerli duvar, briket ve hazır bloklarla duvar, taş duvar, cam ve panel duvar yapar, tek ve çift duvar örgülerini, yığma kolon örgüleri yapar.
 • Duvar, barbekü, baca ve şömine, lento, rögar, drenaj ve yığma kolon çizer.
 • Rögar yapar ve büz döşer, şömine, barbekü ve baca yapar.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

 

Çalışma Alanları Nerelerdir?

 • Devlet Su İşleri (DSİ),
 • İl Özel İdareleri,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü,
 • Belediye Başkanlıkları,
 • Mühendislik büroları,
 • Mimarlık büroları,
 • Yapı İşleri Dairesi bulunan kurum ve kuruluşlar,
 • Yapı Denetim Şirketleri,
 • Tüm inşaat firmalarında ve bireysel olarak çalışma imkânı bulabilirsiniz.

CEPHE SİSTEMLERİ PVC DOĞRAMA EĞİTİMİ

CEPHE SİSTEMLERİ PVC DOĞRAMA EĞİTİMİ

Ülkemiz inşaat alanında son yıllarda çok ciddi gelişmeler gösterdi. Tüm bunlar olurken cephe kabuğu alanında yetişmiş kaliteli ve sürekli gelişim halinde olan personel eksikliği hep var oldu ve olmaya da devam ediyor. 

Eğitimin Amacı;

Katılımcıların Plastik doğrama imalât ve montajcılığı; PVC doğramaların çizim, imalat ve montajı ile ilgili işlemlerin yapılması konusunda yetkin bilgiye sahip olmasıdır.

 

Cephe Sistemleri Pvc Doğrama Görevleri;

•İş organizasyonu yapmak,

•PVC doğramalara ait çizimleri yapmak,

•Kapı ve pencere boşluk ölçülerini almak,

•PVC pencere ve kapıyı hazırlamak,

•Aksesuarları takmak, yalıtım elemanlarını yerleştirmek,

•Doğramaları binalara monte etmek, cam takmak, yalıtım işlemi yapmak,

•Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

 

Eğitimin Kazanımları;

 • Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar.
 • Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
 • Betonarme demiri donatıya hazırlar.
 • Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
 • Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
 • Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
 • PVC doğrama üretim hazırlığı yapar.
 • PVC profilleri işler, birleştirir ve yüzey temizliği yapar.
 • PVC doğramaya aksesuar, conta, cam ve cam çıtası montajı yapar.
 • PVC pencere ve kapı ve kaplama üretimi yapar.
 • PVC sineklik, bölme, panjur ve kepenk yapar.
 • PVC pencere, kapı çizimi ve detaylarının çizimini yapar.
 • Cephe iskelesi kurar, silikonlu cam cephe, kapaklı cam cephe kaplamaları yapar.
 • Granit seramik, kompozit levha, kompakt laminat, endüstriyel doğal malzemeler ile giydirme cephe kaplama yapar.
 • Bilgisayar ortamında kapı, pencere, merdiven, zemin kat planı, normal kat planı, çatı, kesit ve görünüş çizimlerini yapar.
 • Yapılarda depreme karşı önlem alır ve deprem izalatör sistemleri yapar.
 • Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve bina yerleşimlerini çizer.
 • Yapı maliyet hesapları, kazı metraj, keşif, hak ediş ve kabullerini yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

 • Cephe sistemleri ve PVC doğrama teknisyeni,
 • PVC doğrama montajcısı,
 • PVC doğrama imalatçısı,
 • PVC ve kompakt laminat cephe montajcısı,
 • Taş ve granit seramik cephe montajcısı,
 • Alüminyum-Cam ve kompozit levha cephe montajcısı

İç Mekan Teknik Ressamlığı

İç Mekan Teknik Ressamı; krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla iç mekan projelerini çizmek, rölöve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan nitelikli kişidir.

İç Mekân Teknik Ressamı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: 

•    Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,
•    Yapılarda iç mekân tasarımları yapmak,
•    El ve bilgisayarla iç mekân eleman çizimleri ve tasarımı yapmak,
•    Röleve yapmak,
•    Tefriş yapmak,
•    El ve Bilgisayarla iç mekân perspektifleri çizmek ve metraj yapmak,
•    El ve Bilgisayarla sistem kesitleri çizmek,
•    Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması yapar.
•    Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
•    Basit yalıtım yapar, temel PVC işlemleri yapar.
•    Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
•    Yapı elemanlarının boyut ve yüzey hesaplarını yapar.
•    Geometrik çizim, izdüşüm, düzlemlerin arakesiti ve doğru-düzlemin arakesit açılarının çizimini yapar.
•    Mekân tasarımı yapar.
•    İç mekân projeleri, mekân tefrişleri, merdiven, bina planları, çatı, kesit, bina görünüşleri, sistem kesitleri ve iç mekân perspektifleri çizimlerini yapar.
•    Bilgisayar ortamında kapı, pencere, merdiven, zemin kat planı, normal kat planı, kesit, görünüşleri, mekân tefrişleri,yapı elemanı desenleri, üç boyutlu çizim, modelleme ve iç mekân perspektif çizimlerini yapar.
•    Yapılarda depreme karşı önlem yapar.
•    Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve ile bina yerleşimlerini çizer.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

İnsan var oldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı var olacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak iş gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir.
 
İç mekân teknik ressamlarının belediyeler gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilir. Meslek elemanları ayrıca, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda görev alabilirler.

Mimari Restorasyon Eğitimi

Mimari Restorasyon Eğitimi

 

Mimari Restorasyon, bir mülkün biçimini, özelliklerini ve karakterini, tarihinin diğer dönemlerinden çıkarılması ve eksik özelliklerin mülkten yeniden inşası yoluyla belirli bir zamanda ortaya çıktığı gibi doğru bir şekilde tasvir etme eylemi veya sürecini konu alan bir disiplindir.

 

Mimari restorasyon eğitimi, teknik personel çalışmalarını kültürel ve doğal mirasın korunması için eğitmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitim İçeriği;

 • Tarihi Eserlerin Korunması ve Restorasyonu,
 • Geleneksel Yapı elemanları,
 • Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri,
 • Geleneksel Yapılar ve Mekan Çözümlemeleri,
 • Rölöve,
 • Ahşap Malzeme ve Yapı Teknikleri,
 • Geleneksel Desen Teknikleri,
 • Mimarlık ve Sanat Tarihi,
 • Geleneksel Yapılarda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri,
 • Metraj Keşif,
 • Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

 

Bu sertifikaya sahip kişiler;

 

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri ve iz düşüm çizimleri yapar, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Bitki motifi, hayvansal motif, figür ve geometrik motif çizer, duvar yüzeyine bezeme yapar, fresko ve ahşap yüzeye bezeme yapar, eserlerin bakım onarım ve korumasını yapar, çini, varak, kurşun ve tiffany vitray restorasyonu, mozaik vitray restorasyonu ve alçı vitray restorasyonu yapar, cam yüzeyi boyar.
 • Ahşap sütun ve duvarların restorasyonu, yüzey ve dekupe oyma, tabii şekil oyma, doğrusal tornalama, ahşaba kakma, kaplama ile kakma, kündekari, sedef kakma, ahşap eskitme, taş oyma eserlerin onarımlarını, Horasan harcı ve malakari, kâgir yüzeyleri temizleme, eserlerin onarım ve korumasını yapar.
 • Mevcut yapının ölçülerini alır ve mevcut yapının ölçülerine göre krokisini çıkarır.
 • Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini alır.
 • Bina planları, çatı ve detayları ve bina kesitleri çizimi yapar, bina ön ve arka cephe görünüşleri, bina sağ yan ve sol yan görünüşleri çizer, restitüsyon projesi ve restorasyon projesi çizer.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

 • Kültür Bakanlığı,
 • Mimarlık Ofisleri,
 • Restorasyon Şirketleri,
 • Mimari Danışmanlık Şirketleri,
 • Belediyeler,
 • Müzeler,
 • Arkeolojik Kazılar

Ve benzeri birçok alanda çalışma imkânı bulabilirsiniz.

 

 

 

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Eğitimi

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Eğitimi

 

Mimari Teknik Ressam, mimari ve statik projelerin çizimi ile ilgilenen kişidir.

 

Mimari teknik ressam, mimar ve mühendislerin belirlediği esaslara göre çizimleri yapar ve röleve ile maket gibi ileri düzey görsel ürünleri ortaya çıkarır.

Mimari teknik ressamların diğer görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır;

 • El ya da bilgisayar yardımı ile çizimler yapmak,
 • Çizimleri kullanıma hazırlamak,
 • Mimari maketleri hazırlamak,
 • Araç ve gereçlerin kullanıma hazır olmasını sağlamak.

 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirme ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, iz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Taslak çizimleri inceler, zemin kat planı, normal ve bodrum kat planı, asma ve teras kat planı, plan kesitlerini, vaziyet ve merdiven planı, çatı yapım resimlerini, binanın görünüş resimlerini çizer, planın mahal listelerini oluşturur ve antedini çizer, projeden aslına uygun kopya alır ve dosyalar.
 • Bilgisayarda çizim ayarlarını yapar, ölçülendirme, yazı ve tarama yapar, blok kütüphanesi oluşturur, kapı pencere, merdiven, zemin normal kat planı, çatı, kesit, görünüş çizer, üç boyutta çalışır ve katı modelleme yapar.
 • Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini alır, rölevesi alınan bina plan, kesit, görünüş detayları ve rölevesi alınan yerleşim plan, kesit, görünüş ve detayları çizer.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

 

Çalışma Alanları Nerelerdir?

 

Genel olarak inşaat sektöründe iş bulma olanağı oldukça yüksektir. İnşaat sektörü yoğun işgücü kullanmaktadır ve sektördeki teknolojik gelişmeler nitelikli işgücü ihtiyacını gerekli kılmıştır.

 

Bu nedenle iş bulma şansı oldukça yüksektir. Mimari Yapı Teknik Ressamı mühendislik ve mimarlık ofislerinde, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda, Devlet Su İşleri, Karayolları, Tapu Kadastro, Bayındırlık Müdürlükleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında teknik ara eleman olarak çalışabilirler.

Statik Yapı Teknik Ressamlığı Eğitimi

Statik Yapı Teknik Ressamlığı Eğitimi

 

Statik Yapı Teknik Ressamı : İnşaat teknolojisi alanında mimari projeleri hazır olan çizimlerin, betonarme ve statik projelerini el veya bilgisayarla çizen ve bu çizimlerin çıktıları doğrultusunda proje katlaması yaparak proje dosyası oluşturan nitelikli kişidir.

 

Statik Yapı Teknik Ressamı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • İş organizasyonu yapmak,
 • Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlamak,
 • Proje çizim tekniğini belirlemek,
 • Mimari yapı ve uygulama projesi vb mesleki ve teknik çizimleri okumak,
 • Temel kalıp planı çizmek,
 • El ve bilgisayarla betonarme ve yapı statik projelerini çizmek,
 • Çizicilerden çıktı almak,
 • Çizimleri kullanıma hazır hale getirmek,
 • Yapı imalatında kullanılan malzemelerin hesaplamalarını yapmak,
 • Bina ve yerleşim rölevesi almak,
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

 • Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
 • Blokaj ve grobeton yapar, duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
 • Ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar, betonarme demiri donatıya hazırlar.
 • Sıva, boya ve seramik uygulaması, temel PVC işlemlerini ve yalıtım yapar.
 • Basit plan krokisi, tasarı geometri çizimleri ve çelik yapı profillerini çizer.
 • Yapı elemanlarının temel mesleki hesaplamalarını yapar.
 • Basit geometrik şekiller, cismin izdüşümü ve temel görünüşleri, perspektif ve kesitlerin çizimini yapar.
 • Taslak çizimleri inceleyerek etüd yapar.
 • Basit geometrik şekiller, cismin izdüşümü ve temel görünüşleri, perspektif ve kesitlerin çizimini yapar.
 • Statik proje çizimine hazırlık yapar, statik proje temel planı, kolon aplikasyon planı, döşeme donatı planı ve kiriş açılım-detayları çizimlerini yapar.
 • Asmolen döşeme, kaset döşeme, dikdörtgen ve tablalı kiriş döşeme donatı planlarını çizer.
 • Merdiven asansör detaylarını çizer.
 • Bilgisayar ortamında temel planı, kolon aplikasyon planı, döşeme donatı planı, kiriş açılım-detayları, merdiven sahanlık, kiriş ve asansör perde duvar detayları çizimlerini yapar.
 • Yapılarda depreme karşı önlem alır ve deprem izalatör sistemleri yapar.
 • Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve bina yerleşimlerini çizer.
 • Yapı maliyet hesapları, kazı metraj, keşif, hak ediş ve kabullerini yapar.
 • Kuvvet, bileşke, ağırlık merkezi, moment, mukavemet ve betonarme yapı elemanları hesabını yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

İnsan var oldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı var olacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak iş gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir.

 

Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilir. Meslek elemanları ayrıca, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda görev alabilirler.

 

Yapı Dekorasyonu Eğitimi

Yapı Dekorasyonu Eğitimi

 

Eğitimin Amacı: Yapıların iç ve dış cephelerinin boya, alçı, dekorasyon ve kartonpiyer, dökme tavan, bölme duvar, duvar giydirme yapımı, renk tasarımı ve yapı dekorasyon onarım işleri ile bunlara ait hesap ve teknik çizimleri yapan kişileri yetiştirmektir.

 

Yapı Dekorasyon Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • İş organizasyonu yapmak,
 • Meslek hesapları yapmak,
 • Teknik çizimler yapmak,
 • Maliyet hesapları yapmak,
 • Proje detaylarını okuyup, gerekli araç ve gereci eksiksiz tamamlamak,
 • Yapı dekorasyonu için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Boya, badana, alçı sıva, alçı panel, bölme duvar ve asma tavan yapılacak mahal ölçülerini almak, net malzeme miktarlarını hesaplamak, gerekli çizimlerini yapmak,
 • Belirlenen net ölçülere göre alçı ve kartonpiyer malzemesini hazırlamak, montajını yapmak,
 • Alçı sıva yapmak,
 • Her türlü yüzeye boya yapmak,
 • Kartonpiyer yapmak,
 • Dökme tavan ve montajını yapmak,
 • Renklerle tasarım yapmak,
 • Duvar kâğıdı kaplaması yapmak,
 • Alçı panellerle bölme duvar yapmak,
 • Ahşap kaplama yapmak,
 • Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

     

 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimler, iz düşüm çizimler yapar, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitler çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçme, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Sentetik boya, selülozik ve su bazlı boya yapar, fasarit, vernik ve duvar kâğıdı yapar.
 • Kartonpiyer ve dökme tavan yapar, alçı kartonpiyer ve dökme tavan montajı, alçı levha ile kaplama ve bölme duvar, çelik yapılara alçı levha kaplama ve sıva yapar.
 • Renk hazırlar ve renklerle tasarım yapar.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri geliştirilen bireyler; başta İnşaat sektörü olmak üzere birçok sanayi alanında yapı dekorasyon işlerinde çalışabilirler.

Yapı Yalıtımı Eğitimi

Yapı Yalıtımı Eğitimi

 

Binayı ve içerisindeki varlıkları ses, su, nem, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlere yalıtım, tecrit, başka bir ifade ile de izolasyon denilmektedir.

 

Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla mümkün olabilmektedir. 

 

Tekniğine uygun olarak yapılmış yalıtım uygulamaları, binada oturanlara güvenli, gürültüden uzak, çağdaş ve sağlıklı,  mal ve can emniyeti açısından daha güvenli bir ortam sağlar.

 

Isı, ses, su, yangın yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufu, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürültüsüz sağlıklı mekanlar ve sürdürülebilir geleceğimiz için bir zorunluluktur.

 

Eğitimin Amacı: Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişileri yetiştirmektir.

 

Görev ve Sorumlulukları;

 

Yapı yalıtımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;

 

 • Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlar,
 • Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını belirler ve uygulama için gerekli araç gereç ve ekipmanın hazırlığını yapar,
 • Araç gereç ve ekipmanın çalışma yerine ulaştırılmasını sağlar,
 • Uygulama alanı ölçülerini kontrol eder,
 • Çalışma yeri destek ekipmanlarının hazırlanmasını sağlar
 • Yalıtım malzemelerini uygulama alanı ölçülerine göre hazırlar,
  Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun yapıştırma harcını ya da karışımı hazırlar,
 • Yapıştırma harcını ya da karışımı levha yüzeyine uygular,
 • Aksesuarları yerine monte eder,
 • Çatıda yalıtım tabakası üzerine ayırıcı tabaka serer,
 • Sürme katları arasına taşıyıcı malzeme serer,
 • Yangın kapılarına ısıya dayanıklı fitil ve conta takar,
 • Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alır,

 

 

Çalışma Alanları Nerelerdir?

 

Yapı yalıtımcısı bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) çalışabilecekleri gibi her türlü yapıda su, ısı, ses ve yangın yalıtımında da çalışabilirler.

 

Son zamanlarda ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığı, tasarruf vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir.

 

Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapı yalıtımı mesleğinde ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş, nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. 

 

image
Super Administrator

Canlı Chat Etkin
Hemen Satın Al

Sizi Aramamızı İster misiniz?

Başvuru formunu doldurun eğitimler ile ilgili bilgi vermek için kısa sürede size ulaşalım.