Hotline
444 1 284

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

CAYMA HAKKI

1.1. Dijital içerik yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde;  dijital içerik; ‘’  Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri,’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte  kalıcı veri saklayıcısı; ‘’ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,’’ olarak tanımlanmıştır. Kurum tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde sunulan hizmet/ürün, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.

1.2. 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’ğ’’ bendi ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Bakımından tüketicinin “CAYMA HAKKI BULUNMADIĞINI” DÜZENLEMEKTEDİR. Bu sebeple Eğitim Alan Kurum tarafından verilen hizmet ve ürünlerin Bahse konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

1.3. Eğitim Alan’a kendi talebi doğrultusunda, kalıcı veri depolayıcısı içeriğinde eğitim materyalleri sunulması halinde ise bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’e’’ bendi ‘’ kapsamında kalacaktır. Bu maddeye göre, “Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.’’ Kapsamında olacağından, bu ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde İADESİ KABUL EDİLMEYECEK, dolayısıyla da Eğitim Alan, CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR. Bu durumda cayma hakkının on dört gün içerisinde kullanılabilmesi için, iletilmesi istenen hizmete ilişkin kalıcı veri saklayıcısını paketi açılmamış olması, ambalajının bozulmamış olması gerekmektedir. Eğitim Alan bu konuda kendisine gerekli bildirimin yapıldığını kabul ve beyan eder. Kurum tarafından talebi üzerine kendisine Kalıcı veri saklayıcısı gönderilen Eğitim Alan’ın 14 gün içerisinde ürünün paket ya da ambalajı açılmamak kaydıyla iade hakkı mevcuttur. Bu iade için gönderi ücreti Kurum tarafından karşılanır.

1.4. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, kalıcı veri saklayıcısı için Eğitim Alan tarafından ödenmiş olan ücrettir. Zira internet ortamından sağlanan dijital eğitim içeriği eğitimin verildiği anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkının kullanılması aşamasında alıcı tarafından yapılmış her hangi bir ödeme bulunmuyorsa, alıcı bir ücret ödenmesine talep edemeyecek olup, almış olduğu ürün/hizmeti işbu Sözleşme kapsamında iade etmekle yükümlüdür.

1.5. Cayma hakkı bulunmayan uzaktan eğitim hizmetlerinde eğitim alan kayıt işlemlerini tamamlayıp bir süre sonra sözleşmeden dönerse cezai şart olarak 1000 TL ödemekle yükümlüdür. Eğitim Alan bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder.

Sizi Aramamızı İster misiniz?

Başvuru formunu doldurun eğitimler ile ilgili bilgi vermek için kısa sürede size ulaşalım.